Retur betingelser

Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene bør du, så fort du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten eller om produktene ellers har feil eller mangler. Ved eventuelle mangler, ta straks kontakt med kundeservice som vil hjelpe deg med å rette opp feilen. Hvis produktet er skadet under transport må du ta vare på emballasjen og produktene, og levere dette på Posten. Der vil du få et skadeskjema som må fylles ut, og varene må sendes tilbake til oss sammen med skjemaet.

 
Reklamasjon
 
Dersom produktene har mangler kan du etter omstendighetene kreve retting, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Vi er interessert i at du skal bli fornøyd med handelen og vil gjøre alt vi kan for å hjelpe deg, men mangelen bør være vesentlig før vi kan heve kjøpet. Melding om mangler ved produktene må du sende oss skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget mangelen og senest innen to måneder. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten.
 
Angrerett
 
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for alle våre varer. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette. Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende må produktet være levert oss i samme mengde og tilstand som du mottok den. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet som du mottar i  email fra oss etter din bestilling. Se PDF filvedlegg.
 
 
 
© Tandberg Radio Shop 2017. All rights reserved.

Please Share